top of page
Vår väg fram till idag
 
Över 20 års erfarenhet av att skapa presentationer för en mängd olika branscher låg som grund när Maria Wannefalk startade PresentationSupport Sweden AB 2004. Sedan dess har företaget expanderat med fler kompetenta medarbetare alltefter som efterfrågan vuxit och är idag bland de ledande i vår bransch. 
Spetskompetens

Vi har bred erfarenhet av att producera presentationer i PowerPoint för en stor variation av situationer och budskap, och vi vet hur en presentation ska få den genomslagskraft som krävs.

 

Vi har en unik spetskompetens inom PowerPoint och dessutom mångårig erfarenhet inom bland annat retorik och pedagogik.

För säkerhets skull
 
Vi på PresentationSupport är vana att arbeta med konfidentiell och känslig information på ledningsnivå. Vi har strikta, genomarbetade säkerhetsrutiner för att ni som kunder ska vara säker på att det ni lämnar till oss är i trygga händer.

Rent praktiskt innebär det att:
  • Vi har tystnadsplikt och talar aldrig med utomstående om våra kunder eller uppdrag om detta inte specifikt godkänts av kunden
  • Alla medarbetare har undertecknat konfidentialitetsavtal
  • Färdigproducerat material sänds bara tillbaka till av uppdragsgivaren godkända personer
  • Allt material låses in efter arbetstid
  • Efter godkännande av färdigproducerat och levererat material tas allt elektroniskt underlag bort från PresentationSupports datorer. (Undantag ges naturligtvis för mallar, bildobjekt och liknande som på kundens begäran kan sparas och användas som grund för framtida uppdrag)
Ett steg i rätt riktning mot bättre presentationer
 

Oavsett om ni ska hålla en presentation internt inom företaget, presentera ert företag för kunder eller utbilda medarbetare så är det viktigt att det material ni använder är av högsta kvalité och ger ett professionellt intryck.

Att ni ska bli nöjda med den hjälp ni får av oss är en självklarhet. Alla uppdrag utförs med högsta kvalitet, inom överenskommen tid – även när deadlinen är väldigt snar – och till en överkomlig kostnad. Som kund ska ni kunna ställa höga krav på oss, och lita på att vi uppfyller dem.

Genom att lägga ut produktionen av materialet på oss kan ni fokusera på det som är viktigt för er.

bottom of page